بیمارستان فوق تخصصی قلب بقیه الله(عج)جماران


بیمارستان فوق تخصصی قلب بقیه الله(عج) که در ابتدا به نام بیمارستان امام خمینی شهرت یافت در جماران، کوچه شهید حسنی کیا و در مرکز محله قدیمی جماران واقع گردیده است. این بیمارستان امروزه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم وابسته به سپاه پاسداران است و ازهمین رو به بیمارستان قلب بقیه الله شمارة 2 نیز شهرت دارد.

سایت قدیم : https://jhh.bmsu.ac.ir

روابط عمومی