[04/25/2018 05:18:52 ق.ظ] [۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links


آزمايشگاه
 
آزمايشگاه بيمارستان قلب جماران با دارابودن پرسنل مجرب ومتعهد مفتخراست آزمايشات روتين وتخصصي را  با پيشرفته ترين دستگاههاي آزمايشگاهي روز دنيا انجام دهد.
 
مراجعين محترم خواهشمند است با رعايت و توجه به نكات ذيل ما را در ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر ياري فرمائيد :
* با پيشرفت دانش پزشكي وتكنولوژي پزشكي ، آزمايشگاه نيز دركنار ديگر علوم پزشكي اين توانايي را پيدا كرده است كه بعضي بيماريها را درشروع آن وپس از بروز علائم ونشانه هاي باليني شناسايي نمايد . بنابراين به تمام افراد به ويزه افراد بالاي چهل سال توصيه مي شود با هماهنگي و دستور پزشك معالج خود نسبت به انجام آزمايشهاي دوره اي اقدام كنند.
 
* هنگام آزمایش چنانچه موارد ذيل شامل حال شما مي شود حتماً به مسئول نمونه گيري اطلاع دهيد :
1- سابقه بيماري خاص (ديابت ، چربي خون و.....) 2- مصرف دارو 3- جراحي 4- علائم ونشانه هاي خاص 5- بارداري 6- ضربه وتصادف 7- استرس
 
* عوامل زياد وبي شماري در پاسخ آزمايشها تاثير مي گذارند وباعث نتايج كاذب مي شوند آگاهي وكنترل آنها در نتايج آزمايشها آثار بسيار مفيدي مي گذارد:
 1- گرسنگي طولاني مدت 2- ناشتا نبودن 3- كم خوابي وبي خوابي 4- مصرف سيگار 5- ورزش وفعاليت بدني 6- حاملگي 7- مصرف داروهاي ضد بارداري
 
* ساعت پذيرش آزمايشات روتين و غير اورژانس ازساعت 8 الی 11 و جوابدهي از ساعت 11 الي 12 صبح مي باشد .
 
* پذيرش آزمايشات اورژانس در تمام طول شبانه روز وجوابدهي در عرض يك ساعت بعد از پذيرش وتحويل نمونه انجام مي گيرد .
 
* پاسخ آزمايشات به هيچ عنوان تلفني و شفاهي و بدون قبض صندوق داده نمي شود.
 
* هنگام مراجعه به آزمايشگاه ارائه كارت شناسايي الزامي است .(براي بيماران آزاد وبدون دفترچه )
 
 
 
فهرست خدمات آزمايشگاه اين مركز به شرح ذيل مي باشد:
 
شناسه خدمت
نام خدمت
كدبين المللي
1
151036183
17OHPROG
83498
2
109835
2ME-Wright
80305
3
112327
abg
82803
4
112678
ACTH
82024
5
152912622
AFA
80211
6
93540
AFB(BK)
80408
7
109745
Alb
82040
8
109665
AlkP
84075
9
133228425
Amylaz
82150
10
151037108
ANA. Ab
86038
11
147115764
Anaerobic (C)
80399
12
151036191
ANDROSTENEDIONE
82157
13
151037120
ANTI CCP
 
14
151037116
ANTI TPO
86800
15
746209
Arterial Blood Gas
82803
16
109820
ASO
80306
17
109777
BHCG
84702
18
109701
Bilirubin
80514
19
92750
Blood Group
86900
20
92682
Blood Parasites
80232
21
3198614
Blood.C(1)
87040
22
3199427
Blood.C(2)
87040
23
3199666
Blood.C(3)
87040
24
109591
Body Fluid
80422
25
93456
Body Fluid(C&S)
80399
26
109606
BS
82947
27
109601
BS 2hpp
82950
28
109611
BS 4PM
82947
29
92828
BT
85002
30
109635
BUN
84520
31
112501
C3
86160
32
112477
C4
86160
33
109655
Ca
82330
34
151036425
CA125
80216
35
112545
CA15-3
80215
36
112557
CA19-9
80214
37
151036429
CA242
80217
38
151037010
CALAMYDIA IG M
80352
39
92692
CBC
85023
40
112551
CEA
80210
41
152913823
CH
 
42
112525
CH50
86162
43
109650
Chol
82465
44
127683
CK-MB
82553
45
109729
Cl
82310
46
151037014
CLAMYDIA IG G
86631
47
151036449
CMV Ig G
80339
48
151036445
CMV Ig M
80340
49
109830
Coombs Wright
80304
50
151036187
CORTISOL
82530
51
109987
Crea.Clearance
82545
52
109640
Creat
82565
53
110041
Cross Matching
86904
54
109810
CRP
86140
55
92833
CT
85345
56
151036179
DHEA
80525
57
122917362
Digoxin
80162
58
92672
Dir.Coombs
86880
59
151037112
DNA.Ab
86215
60
2781355
Electrolytes (Na&K)
84295
61
92740
ESR
85651
62
151036195
ESTERADIOL
82670
63
109596
FBS
82947
64
109709
Fe
83540
65
125567226
Ferritin
82728
66
110046
FFP
86927
67
131145319
FIBRINOGEN
85384
68
151036417
FREE PSA
80528
69
151036175
FREE TESTOSTERON
80524
70
112596
FSH
83001
71
151035854
FT3
84481
72
151035867
FT4
80173
73
151037104
FTA ABS
 
74
110025
FTI
0
75
151042287
FULIC ACID
84746
76
2050514
Fungi(C&S)
87102
77
2122376
Fungi(DS)
87220
78
152913962
G6PD
82955
79
156851139
GCT
82947
80
3200051
General discharges(Cultuer & Sensivity)
80548
81
3199934
General discharges(Direct Smear)
80423
82
126334239
GTT Hour
82951
83
151036437
H. PYLORI Ig G
86677
84
151036441
H. PYLORI Ig M
80537
85
151036433
H.PYLORI Ig A
80356
86
92791
Hb
85018
87
151042271
Hb. ELECTTEROPHORES
83020
88
109805
HBa1c
80096
89
151036413
HbcAb
86704
90
151036409
HBeAB
87350
91
151036405
HbeAg
86707
92
112507
HBsV Ab
86706
93
109787
HBsV Ag
87340
94
92786
Hct
85013
95
109782
HCV Ab
86803
96
109691
HDL
83718
97
109800
HIV-MIX Ab
87390
98
152914092
HOMOCYSTEIN
80565
99
152913628
HSV1,2 IGM
80342
100
152913693
HSV1,2 IG G
87274
101
92677
Ind.Coombs
86885
102
2050699
Instrument(C)
 
103
152913758
INSULINE
83525
104
109766
K
84132
105
109586
Lactate
80517
106
109815
Latex
80301
107
109735
LDH
83615
108
139186680
LDL - C
83721
109
139186670
LE Cell
80225
110
2206372
Leishmanania(DS)
80398
111
112620
LH
83002
112
373359
Lipids & Lipioproteins
84478
113
139186689
Lipids Index
 
114
151042279
LITIUM
80178
115
109756
Mg
83735
116
151037006
MYCO IG G
86738
117
151037002
MYCO IG M
80354
118
109761
Na
84295
119
109554
OCC.B(1)
82270
120
3003858
OCC.B(2)
82270
121
3005184
OCC.B(3)
82270
122
108622726
Opiume
83925
123
1637779
Others:
 
124
109660
P
84100
125
122917433
P.S.A
80213
126
92776
Plt
85590
127
109854
PPD
86580
128
152914027
PR. ELECTROPHORES
82664
129
151036167
PROGESTERON
84144
130
112590
Prolactin
84146
131
109750
Protein
84155
132
92763
PT
85610
133
112743
PTH
80187
134
92771
PTT
85730
135
92781
Retic
85044
136
109849
RPR
86592
137
151036998
RUBELLA Ig M
80336
138
151036994
RUBELLA Ig G
86762
139
93026
Scabies(DS)
80415
140
109579
Scotch tape
80414
141
109670
SGOT
84450
142
109675
SGPT
84460
143
130994434
Sp.Gravitty
84315
144
92886
Sputum(Culture & Sensivity)
87060
145
92881
Sputum(Direct Smear)
80423
146
109474
Stool(1)
87177
147
109489
Stool(2)
87177
148
109516
Stool(3)
87177
149
93077
Stool(C&S)
87045
150
110002
T3
84480
151
112583
T3-Uptake
84479
152
109997
T4
80169
153
151036171
TESTOSTERON
84402
154
109645
TG
84478
155
92876
Throat(C&S)
87060
156
92871
Throat(DS)
80423
157
109714
TIBC
83550
158
109625
Total CK
82550
159
1493413
Total Protein
80054
160
151036986
TOXO IgM
80348
161
151036990
TOXO Ig G
87299
162
1186940
Troponin I
80522
163
110007
TSH
84483
164
109889
U/A
81000
165
109630
UA
84550
166
109962
Ur.Ca
82330
167
109972
Ur.Creat
82565
168
109941
Ur.K
84133
169
109936
Ur.Na
84295
170
109967
Ur.P
84100
171
109931
Ur.Prot
84155
172
109977
Ur.UA
84550
173
109982
Ur.Urea
84520
174
109946
Ur.Vol /24
80007
175
93036
Urine(C&S)
87086
176
93591
Vag(C&S)
80549
177
93031
Vagina(DS)
80423
178
152913897
VITAMIN D3
82306
179
109840
Widal
80534
180
109825
Wright
80303
181
128085369
ZN
83655
182
146876764
خونگيري با استفاده از لوله خلا يکبار مصرف
 
183
111773079
كيسه خون
 
184
110060
نمونه گيري اتولوگ
80295
 
 
 
Skip Navigation Links
درباره بیمارستانExpand <a href='?ObjId=1&PageId=729'>درباره بیمارستان</a>
راهنمای مراجعینExpand <a href='?ObjId=1&PageId=730'>راهنمای مراجعین</a>
خدمات بیمارستانExpand <a href='?ObjId=1&PageId=731'>خدمات بیمارستان</a>
آموزشExpand <a href='?ObjId=1&PageId=732'>آموزش</a>
ارتباط با ماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=733'>ارتباط با ما</a>

امکانات
Skip Navigation Links
مقالات
اخبار پزشکی
اخبار بیمارستان
کتابخانه
پست الکترونيکي
پرسش و پاسخ
گنجينه تصاوير
نقشه سايت


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما|خبر |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. www.Jhh.ir