[04/23/2018 02:45:36 ق.ظ] [۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links


تاریخچه :
بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران پس از ابلاغ اعتباربخشی از طرف وزارت بهداشت ، از تاریخ 27/5/90 فعالیت خودرا در خصوص اعتباربخشی آغاز نمود
گام اول : زیر ساختهای اعتبار بخشی
الف - آموزش مسئولین اعتبار بخشی
ب تشکیل 7 کار گروه اعتبار بخشی به شرح زیر:
پرستاری - پشتیبانی - منابع انسانی - پیراپزشکی مدارک پزشکی و IT - بهداشت - کمیته راهبردی
ج - فرهنگ سازی ضرورت اعتبار بخشی در بیمارستان به گروههای فوق با تشکیل 10 جلسه آموزشی
ه- کمیته های فعال فاز اول بصورت موازی کمیته راهبردی جهت هماهنگی بین بخشی وکمیته آموزش جهت آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی و   IT جهت الکترونیکی شدن فعالیتها اقدام می نماید
جدول گزارش کار اعتبار بخشی در سال 1391
ردیف
اقدامات انجام شده
توضیحات
1
برگزاری کلاس های آموزشی حاکمیت بالینی
15 مورد
2
نیازسنجی آموزشی اعتباربخشی وحاکمیت بالینی سالیانه 
23 مورد
3
برگزاری کلاس های اعتبار بخشی
36 مورد
4
انجام ممیزی داخلی حاکمیت بالینی
حدود 60 نفر ساعت
5
انجام ممیزی خارجی حاکمیت بالینی
50 نفر ساعت
6
انجام ممیزی داخلی اعتبار بخشی
حدود 100 نفر ساعت
7
انجام ممیزی خارجی اعتبار بخشی بر اساس راهنمای ارزیابی استاندارد ها
76 نفر ساعت
8
تدوین خط مش های حاکمیت بالینی به تعداد
40 مورد خط مشی به همراه آموزش مورد نیاز
9
تدوین خط مش های اعتبار بخشی به تعداد
170 مورد به همراه آموزش خط مشی نویسی
10
تدوین فرایند به تعداد
10 مورد
11
طراحی و تدوین شاخص های بیمارستانی و آموزش کارشناس مربوطه
15 شاخص ایمنی بیمار و 5 شاخص اختصاصی هر بخش
12
تدوین برنامه بهبودئ کیفیت بخش ها
برای تمامی بخش های اداری و درمانی
13
اخذ گواهینامه موقت همووژیلانس با همکاری آموزش و آزمایشگاه
برگزاری سمینار باز آموزی مدون بریا اولین بار در بیمارستان و حدود 100 نفر شرکت کننده
14
تدوین و طراحی کمیته های بیمارستانی منطبق با اعتبار بخشی
بهینه سازی کمیته ها از 28 مورد به 14 مورد
15
تدوین حد اقل 15 عنوان کتابچه در راستای اعتبار بخشی(ایمنی و سلامت شغلی، مدیریت خطر و ...
برای هر کتابچه حدود 100 نفر ساعت وقت گذاشته شده است
16
طراحی نرم افزار حاکمیت بالینی و جا نمایی کتاب های الکترونیکی در آن
حدود 100 نفر ساعت
17
بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان دو مورد
حدود 50 نفر ساعت
18
طراحی و تدوین پرونده های آموزشی پرسنلی کارکنان
برای کلیه کارکنان
19
ایجاد نظام نظر سنجی بیماران بستری ، سرپایی و کارکنان
انجام نظر سنجی و تحلیل آن به طور مستمر
20
استفاده از منشور حقوق بیمار در راستای ارتقای کیفیت
عملیاتی نمودن موارد مربوط به منشور حقوق بیمار
21
ایجاد نظام رسیدگی به شکایات
نظام ایجاد شده است ولی گزارش نشده است
22
طراحی نظام خطای پزشکی عاری از سرزنش
کلیه کارکنان آموزش دیده اند
23
عملیاتی نمودن برنامه 9 راه حل ایمنی بیمار(مچ بند ایمنی بیمار، راهنمای شستن دست و ...)
-
24
برگزاری آزمون دوره ای کارکنان
یک دوره برای کلیه کارکنان
25
تهیه نظام آموزش برای بیماران
تابلوی آموزش بیمار- پمفلت آموزش بیماریهای شایع-و ...
26
تهیه کتابچه راهنمای دارویی و تداخلات دارویی ، تجهیزات پزشکی پرمصرف
توسط مدیریت پیراپزشکی - 
      بخش مراقبتهای داروئی
27
تشکیل تیم RCA ,  و FMEA و انجام چندین مورد از آن
-
28
تهیه و تکثیر راهنمای ارزیابی استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان به تعداد
30 مورد و6000 برگ
29
تهیه راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد پرستاری و تحویل آن به بخش ها
70 کتابچه
30
عملیاتی کردن چک لیست جراحی ایمن ، تلفیق دارویی، رضایت آگاهانه و ...
--
31
تدوین و عملیاتی کردن برنامه مدیریت بحران بیمارستان
مانور آن انجام خواهد شد
32
شرکت در جلسات کمیته های بیمارستانی و هدایت آن در راستای اهداف اعتبار بخشی
بصورت ماهیانه در 70% کمیته ها
33
شرکت در سمینار و همایش های مرتبط با اعتبار بخشی دانشگاه شهید بهشتی تور بیمارستانی بقیه الله کنگره بین المللی ایمنی بیمار ومدیریت بحران
100 ساعت مورد
34
تدوین شرح وظایف کلیه کارکنان بر اساس استاندارد
مدیریت منابع انسانی
35
تکمیل ساختار اعتبار بخشی( مشاور،کار آموز و ...)
مشاور 3 نفر کارآموز 2نفر
36
آموزش کارشناسان اعتبار بخشی در هر مدیریت بیمارستان ومسئولین بخشهای بیمارستان
نوشتن خط مشی فرآیند مدیریت خطر RCA  و FMEA
200 ساعت
37
تطبیق احکام مسئولین کمیته ها ، مدیران و مسئولین بخش ها، با استاندارد اعتبار بخشی
30 مورد
38
ایجاد جایگاه مسئول ایمنی بیمار، هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر و دپارتمان کنترل عفونت و توجیه آنان
--
39
تشریح الزامات   و تعیین اتاق EOC
در کمیته بحران
40
هماهنگی با شهرداری جهت دفع بهداشتی زباله ها
--
41
عضویت و شرکت در کمیته بحران شهرداری منطقه 1
3 جلسه
42
تهیه و تدوین پیش نویس طرح تعالی بیمارستان
100نفر ساعت
43
بازدید های دوره ای ایمنی بیمار
5 مورد
44
تهیه مولتی مدیاهای آموزشی و توزیع آن بین مدیران و کارکنان
10 مورد
 
Skip Navigation Links
درباره بیمارستانExpand <a href='?ObjId=1&PageId=729'>درباره بیمارستان</a>
راهنمای مراجعینExpand <a href='?ObjId=1&PageId=730'>راهنمای مراجعین</a>
خدمات بیمارستانExpand <a href='?ObjId=1&PageId=731'>خدمات بیمارستان</a>
آموزشExpand <a href='?ObjId=1&PageId=732'>آموزش</a>
ارتباط با ماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=733'>ارتباط با ما</a>

امکانات
Skip Navigation Links
مقالات
اخبار پزشکی
اخبار بیمارستان
کتابخانه
پست الکترونيکي
پرسش و پاسخ
گنجينه تصاوير
نقشه سايت


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما|خبر |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. www.Jhh.ir