[Part_Header]

1397/6/4 یکشنبه

راهنماي آموزشي آنژيوگرافي

نكات و مراقبت هاي قبل از آنژيوگرافي :

 1. آنژيوگرافي: آنژيوگرافي و كاتتريسم تنها يك روش تشخيصي است نه درماني و اطلاعات كاملي در مورد وضعيت قلبي مي دهد و روشي كم خطر محسوب مي گردد، آنژيوگرافي نياز به بيهوشي ندارد و با بي حسي موضعي و بدون درد انجام مي شود.
 2. سابقه حساسيت: در صورت داشتن سابقه حساسيت دارويي يا غذايي به پرستار و پزشك اطلاع داده شود، چون براي پيشگيري از بروز حساسيت، اقدامات لازم انجام مي شود.
 1. سوابق بيماري: در صورت داشتن سابقه هرگونه بيماري مانند: ديابت، فشار خون، صرع، بيماري هاي كليه و كبد،                        سابقه سكته مغزي، ام اس و ... حتماً به پزشك و پرستار اطلاع داده شود.
 1. آمادگي شب قبل از آنژيوگرافي: شب قبل از آنژيوگرافي استحمام و موهاي زاید بدن را از ناحيه ناف تا زانو                            در هر دو پا شيو شود.
 1. مدارك مورد نياز حين مراجعه بعدي: در هنگام مراجعه، كليه مدارك پزشكي از قبيل نوار قلب، عــكس قفـسـه سيـنـه، آزمايشات، اكو، تست ورزش و داروهاي مصرفي همراه بيمار باشد.
 1. مدت زمان ناشتا بودن: بيمار بايست 6 ساعت قبل از آنژيوگرافي ناشتا باشد و خوردن داروها با كمي آب بلامانع است.
 1. مكان انجام آنژيوگرافي: آنژيوگرافي در اتاق مخصوص مجهز به دستگاه اشعه  xانجام مي شود.
 1. مراقبت حين آنژيوگرافي: در تمام مدت آنژيوگرافي فشارخون و ضربان قلب مانيتورينگ وكوچكترين تغييرات آن                كنترل مي شود.

بعد از پذيرش و بستري، اقدامات زير انجام مي شود:

 1. گرفتن نوار قلب
 2. گرفتن عكس قفسه سينه در صورت درخواست پزشك
 3. آزمايش قند(FBS , BS)  جهت بيماران ديابتيك، آزمايش PT  و  INR جهت بيماران با مشكلات دريچه اي كه وارفارين مصرف مي كنند، آزمايش BUN,Cr  جهت همه بيماران انجام مي گردد.
 4. يك رگ محيطي براي تزريق سرم و دارو در داخل آن گرفته مي شود.
 5. نبض پا يا نبض پشت زانو قبل و بعد از آنژيوگرافي توسط پرستاركنترل مي شود.
 6. طبق دستور پزشك براي آرامش وكاهش اضطراب و استرس، دارو به صورت تزريقي يا خوراكي تجویز مي شود.
 7. قبل از مراجعه به اتاق آنژيوگرافي، پزشك شرح حال مي گيرد.
 8. در هنگام رفتن به اتاق آنژيوگرافي هرگونه وسيله شامل دندان مصنوعي، لباس زير، زيور آلات، ساعت، شانه، سنجاق سر و ...  خارج و تحويل همراه بيمار مي گردد.

نكات حين انجام آنژيوگرافي :

 1. در تمام مراحل آنژیوگرافی پزشک و پرستار درکنار بيمار خواهند بود.
 2. محل ورودکاتترکه معمولاً کشاله ران می باشد، توسط محلول ضدعفونی، شستشو داده می شود و روی بدن بيمار کاملاً                پوشیده می شود.
 3. پزشک، محل آنژیوگرافی را با داروی بی حسی، به ‌طور موضعی بی حس و کاتتر مربوطه را وارد شریان یا ورید می نماید.
 4. پس از اتمام كار حدود 20 ـ 15 دقيقه بيمار در اتاق آنژيوگرافي مي ماند تا وضعيت كنترل و پايدارگردد.
 5. بعد ازكنترل خونريزي، پانسمان انجام شده وكيسه شن روي محل ورود كاتتر قرار داده مي شود تا از حركت دادن پا           خودداري شود، زيرا تحرك شديد باعث خونريزي از شريان يا وريد مي گردد.
 6. بيمار توسط پرستار بخش تحويل گرفته شده و به بخش انتقال داده مي شود.

نكات و مراقبت هاي پس از آنژيوگرافي :

 1. در هنگام انتقال از تخت آنژيوگرافي به برانكارد و انتقال از برانكارد به تخت بخش، بيمار كمترين تحرك را داشته باشد،                     تا احتمال خونريزي موضع به حداقل برسد.
 1. بيمار ممكن است بعد ازآنژيوگرافي احساس زياد يا كم شدن ضربان، گُرگرفتگي، گرمي و قرمزي، تهوع و استفراغ،                خواب آلودگي، سرگيجه، تعريق، بي حالي، ضعف ناگهاني و ... نماید، در اين موارد بايست به پرستار اطلاع داده شود.
 2. در صورت احساس گرمي، داغي و حركت مايع در محل عمل، سريعاً به پرستار اطلاع داده شود، چون ممكن است                   موضع آنژيوگرافي خون ريزي داشته باشد.
 3. بيمار بايست هرگونه احساس كرختي، گزگز، خواب رفتگي و بي حســــي پا را اطلاع دهد، همچنين در صورتي كه بعد از آنژيوگرافي در محل ورود كاتتر در كشاله ران درد، قرمزي، خون مردگي، تورم وكبودي شديد ايجاد شد به پزشك  اطلاع              داده شود.
 4. بيمار بايست حدود 2 تا 3 ساعت بعد از آنژيوگرافي از خوردن غذاهای جامد پرهيز نمايد، سپس با نظارت پرستار مصرف مايعات          با حجم كم و در صورت تحمل در مقدار بيشتر و سپس مصرف مواد غذايي جامد با احتياط شروع نمايد.
 5. علائم حياتي، نبض پا و عدم خونريزي از موضع مرتب كنترل شود.
 6. با توجه به وضعيت قلب بيمار مقداري سرم داخل رگ به آرامي تزريق شود.
 7. بيمار اجازه پايين آمدن از تخت حداقل تا 6 ساعت را ندارد، بنابراين در صورت نياز به دفع ادرار، با زنگ احضار پرستار به بخش اطلاع داده شود.
 8. بيمار حدود 8  الي 10 ساعـت بعد از عمل قادر خواهد بود به آرامــي و آهستگي با نظارت پرستار بخش از تخت پايين بياید،            براي اين منظور بيمار بايست با نظارت وكمك پرستار بـــه آرامي بلند شود، ابتدا روي تخت بنشيند سپس به آرامي پاهاي خود را          از لبه تخت آويزان نمايد و در حالت نشسته پـاهــا را روي زمين كنار تخت قرار دهد، درصورتي كه پاي بيمار از زمين فاصله دارد، زير پايي درخواست شود، آنگاه اگر بيمار ضعف و سرگيجه ندارد، با احتياط و به آرامي می تواند از تخت پايين بيايد.

مراقبت پس از ترخيص :

 1. زمان و نحوه ترخيص: اكثر بيماران صبح روز بعد از آنژيوگرافي مرخص هستند و فقط بيماراني كه بايستي جهت ادامه درمان آن‌ها اقدام شود، لازم است همچنان بستري بمانند تا در مورد وضعيت آنها تصميم گيري شود.
 2. نحوه استحمام و پانسمان: در منزل پانسمان موضع برداشته و استحمام شود، فقط محل آنژيوگرافي با آب ولرم به آرامي و         بدون ماساژ شستشو شود و از نظر هماتوم (تورم و خون مردگي) محل بررسي شود.
 1. نحوه فعاليت و استراحت: يك تا دو هفته اول با احتياط عمل نموده و ازانجام فعالیت های سنگين اجتناب گردد.
 1. مدارك و نتايج آنژيوگرافي: جواب آنژيوگرافي وCD ، معمولاً قبل از ترخيص به بيمار تحويل داده مي شود.
 1. مصرف داروها: در مورد ادامه داروهاي قلبي حتماً با پزشك مشورت شود.
 1. ادامه درمان: ادامه درمان با توجه به نتيجه آنژيوگرافي بعهده پزشك معالج مي باشد.
 2. رژيم غذايي: جهت حفظ تندرستي و سلامت قلب بهتر است رژيم غذايي كم نمك و كم چربي و در صورت داشتن ديابت         رژيم ديابتي رعايت شود.

ساختار

لینک های مرتبط

دسترسی سریع

تماس با ما